QuickSleeper-gebruikers groepen

Word lid van de groep(en).

Er is behoefte aan manieren om ervaringen te delen, vragen te stellen en casussen te bespreken. We hebben hiervoor de volgende opties gecreëerd:

  • A. een WhatsAppgroep met alle QuickSleeper gebruikers die maar lid willen worden, zonder enige verplichting.
  • B. een WhatsAppgroep met maximaal 10 QuickSleeper gebruikers en een trainer. Het doel is dat deze groep echt actief is en dat iedereen bijdraagt. Als mensen 3 maanden niet actief deel hebben genomen, worden ze uit de groep verwijderd en wordt hun plek ingenomen door mensen die wel actief deel willen nemen.
  • C. een Facebook groep voor het bespreken van QuickSleeper casussen en het delen van ervaringen. Het voordeel hiervan is, dat je dingen veel gemakkelijker terug vindt.