“Nu ruim 2 maanden aan de slag in algemene praktijk op 3 kamers met een mobiele Quicksleeper. (QS op trolly, alleen 220 inpluggen). De Quicksleeper gebruik in nu 100% en vervangt de klassieke anaesthesie methoden. De patiënten reageren zeer positief op de QS en wel om de volgende redenen: Vrijwel (of helemaal) pijnloos, de anesthesie zit “dieper”, patient voelt echt niets tijdens behandeling!! Ook het rustige tempo van injecteren is prettig voor de patiënt. Het wennen aan de QS is zeker een traject waar even de tijd voor moet worden genomen, maar was dat met je eerste mandibulair ook niet zo..”