VoiceWorks rekenmodel

Wat is het financiële resultaat van VoiceWorks?

We merken dat veel mensen benieuwd zijn wat VoiceWorks hen kost/oplevert. Er zijn veel voordelen die lastig of niet financieel zijn te maken. Denk bijvoorbeeld aan de vergrote patiënten motivatie, voorkomen van fouten, ergonomie, comfort van de patiënt, moderne & innovatieve uitstraling en het makkelijker en vaker maken van statussen.

In dit model focussen we ons enkel en alleen op de tijdsbesparing en wat je dit financieel oplevert, omdat dit relatief gemakkelijk in te schatten is (hoewel het dus een beperkte inschatting is).

Het is natuurlijk ook een algemeen model. Contacteer ons voor een korte videocall, als je met ons door de specifieke situatie van je eigen praktijk wil gaan, om de best mogelijke schatting te krijgen.

Parameters

Aantal werkzame mondhygiënisten in de praktijk
Gemiddelde aantal parodontium statussen per week per mondhygiëniste
Gemiddelde tijd die het duurt om een parodontium status te maken (in minuten)
Gemiddelde uurtarief van een mondhygiëniste in de praktijk
Indien de mondhygiënisten ZZP-er zijn, wat is het gem. ZZP% dat ze ontvangen?
%

Resultaat

Geschatte extra facturatiebedrag per maand (in Euro): 201
Extra jaarlijks resultaat dankzij VoiceWorks voor de praktijk: 1072
Extra jaarlijks resultaat dankzij VoiceWorks voor de ZZP mondhygiënist (per persoon): 0

Aannames

Geschatte tijdsbesparing per parodontium status (in minuten)
Geschatte % van tijdsbesparing dat omgezet wordt in declarabele behandeltijd
%
Variable kosten als % van omzet (voor bijv. disposables)
%
De praktijk (en niet de ZZP mondhygiëniste) betaalt voor VoiceWorks